Kredīti bez darba vietas

Å eit ir visi kredÄ«ti bez darba vietas. Tos var saņemt no 18 gadiem un pat tad, ja ir slikta kredÄ«tvēsture. Ja esi ieguvis bezdrabnieka statusu un vēlies aizņemties, mēs palÄ«dzēsim. Å eit ir nebanku kreditori, kuri palÄ«dzēs situācijā, kad esat palikuÅ”i bez ienākumiem no darba.

AizdevējsSaņemÅ”anaSummaVecumsKomisijas %TermiņŔDarba laiks
5 MAZILLA atsauksmes

MAZILLA INFO

5 min.
500 50 - 500 ā‚¬ SAŅEMT
18 - 72 gadi

0 - 26 %

1 - 30 dienas
Pr-Pk: 07:00-23:00
Se: 07:00-23:00
Sv: 07:00-23:00
BrÄ«dinājums: KredÄ«tu ņemÅ”ana bezdarbniekam ir ļoti atbildÄ«gs solis, tāpēc lÅ«dzam jÅ«s rÅ«pÄ«gi izvērtēt nepiecieÅ”amÄ«bu pēc plānotā kredÄ«ta un rÅ«pÄ«gi izplānot, kā tas tiks atmaksāts! LaicÄ«gu saistÄ«bu nepildÄ«Å”anas gadÄ«jumā, aizdevējs var iekasēt no jums soda naudu vai nodot jÅ«su parādu piedzinējiem. Ja jums ir kaut mazākās Å”aubas par spēju pildÄ«t saistÄ«bas, nekādā gadÄ«jumā neizmantojiet Å”os pakalpojumus! Uz tabulu...

Kur saņemt kredītu, ja nav darba vieta?

MÅ«su straujajā un mainÄ«gajā laikmetā nākās saskarties ar dažādām neparedzētām situācijām. Viena no tām var bÅ«t darba uzteikÅ”ana vai Å”tata samazināŔana. Bieži pie vainas ir tehnoloÄ£iju attÄ«stÄ«ba vai uzņēmuma nespēja uzturēt vairākus speciālistus. Diemžēl darbiniekam tas nozÄ«mē darba zaudÄ“Å”anu un grÅ«tu pārejas posmu, kurā jāatrod jauns darbs. Ja cilvēkam ir bijuÅ”i iekrājumi, tad Å”o posmu var pārvaret vieglāk, ja nē, tad nākās ņemt kredÄ«tus. Populārākie ir tieÅ”i kredÄ«ti bez darba vietas, kurus var pieteikt jau no 18 gadiem un arÄ« tad, ja kaut kādu iemeslu dēļ ir jums ir slikta kredÄ«tvēsture. Lai arÄ« ir loÄ£iski, ka daudzi no aizdevējiem bezdarbniekiem neaizdod, ne vienmēr cilvēks, kurÅ” ir pazaudējis darba vietu, ir bez ienākumiem. Cilvēkam var bÅ«t pensija, stipendija, kaut kādi pabalsti vai ienākumi no gadÄ«juma gabaldarbiem. Ja cilvēks spēj pierādÄ«t savu ienākumu esamÄ«bu un regularitāti, tad atseviŔķi nebanku kreditori nāk pretÄ« un aizdod naudu balstoties uz pēdējo meneÅ”u finanÅ”u rādÄ«tājiem. Ja ienākumu nav vispār, tad saņemt aizņēmumu bez ienākumiem bÅ«s praktiski neiespējams. Kaut kādiem oficiāliem vai vienkārÅ”i identificējamiem ienākumiem tomēr jābÅ«t.

Ja nav darba vieta un ir slikta kredītvēsture

Å is ir viens no bēdÄ«gākajiem scenārijiem, jo praktiski visos gadÄ«jumos cilvēks var saņemt atteikumu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka kreditori apzinās savus riskus un netaisās riskēt ar naudu, ieguldod lÄ«dzekļus gan kredÄ«ta izsniegÅ”anā, gan uzturÄ“Å”anā, gan atgūŔānā, ja tā prasÄ«s papildus izmaksas parādu piedziņai. Principā kredÄ«ts bez darba vietas ar sliktu kredÄ«tvēsturi ir iespējams, taču te ir jāsakrÄ«t vairākiem faktoriem. Pirmais, jums ir jābÅ«t kādiem citiem regulāriem ienākumiem, kuri ļaus atdot paņemto aizdevumu. Vēlams, lai Å”ie ienākumi parādās bankas izdrukās, jo tas bÅ«s vienÄ«gais pierādÄ«jums tam, ka nauda ienāk sistemātiski. Otrs, vēlams, lai negatÄ«vie ieraksti kredÄ«tu reÄ£istros bÅ«tu veikti kaut kad stipri senāk, pie tam, uz doto brÄ«di visām saistÄ«bām ir jābÅ«t izpildÄ«tām. AtseviŔķos gadÄ«jumos, kad bezdarbnieks saņem kādus citus naudas ienākumus, sliktā kredÄ«tvēsture var nebÅ«t par Ŕķērsli, ja cilvēkam ir kaut kas, ko var ieÄ·Ä«lāt. Bezdarbnieks var ieÄ·Ä«lāt savu nekustamo Ä«paÅ”umu vai auto - tas kreditoram ļaus justies droŔāk. Katrs gadÄ«jums ir individuāls, tāpēc katram aizdevējam var bÅ«t citāda pieeja un citi risinājumi.

Atsauksmes par kredītiem cilvēkiem bez darba:

Ilze: "Zinu, ka mani tÅ«lÄ«t visi nozākās, taču nesteidziet mani linčot, neizprotot manu situāciju lÄ«dz galam. Praktiski jebkurÅ” cilvēks var pazaudēt gan veselÄ«bu, gan savu darba vietu. Iemesli tam var bÅ«t dažādi - vienam tā bÅ«s nejauŔība un apstākļu sakritÄ«ba, citam paÅ”a kļūdas. Manā gadÄ«jumā bija viss kopā. LaicÄ«gi nenoreaģēju un iekÅ«los nepatikÅ”anās, kuras man neļāva vairs strādāt atbilstoŔā amatā. Tā kā laika posms, kurÅ” bija domāts jaunas nozares apgÅ«Å”anai un izglÄ«tÄ«bas iegÅ«Å”anai tajā, nebija mazs, biju situācijās, kurās man nebija nekādu oficiālu ienākumu. Kā jau saprotams, ar bezdarbniekiem neviens baigi negrib iesaistÄ«ties un aizdot naudu cilvēkam, kuram nav ienākumu, uzdroÅ”inās tikai retais. Taču man aizdeva. Un aizdeva man tikai tāpēc, ka es biju paņēmusi tulkoÅ”anas darbus, kuri manā kontā regulāri ienesa kaut kādu naudu. Principā tā bija algas lÄ«meņa summa, tāpēc kreditors redzot, ka man ir regulāri ienākumi no manas piepelnÄ«Å”anās, izlēma man aizdot, neskatoties uz to, ka man nebija darba attiecÄ«bu ar kādu darba devēju."


Vērtējums: 5,00 no 5
Balsis: 2

Kredīti bez darba vietas
Vērtējums: 5 no 5
Balsis: 2